گروه سیاسی - محمدجواد کولیوند گفت: کارنامه ضعیف روحانی در حالی طی 4 سال اخیر کشور را با مشکلات فراوان روبرو ساخته که امروز جامعه به یک رئیس جمهور کارآمد، خلاق و مدیری به معنای واقعی کلمه توانمند دوچندان نیازمند است.

به گزارش افکار نیوز، وی افزود: جبهه اصولگرایی باید با تمام ظرفیت خود در عرصه انتخابات حضور پیدا کند و ازین رو حضور آقای قالیباف به عنوان شخصی که کارنامه اش در عرصه مدیریتی درخشان و غیرقابل کتمان است و حضور او  تنور انتخابات را به سود اصولگرایان داغ خواهد کرد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس تاکید کرد: مطالبه مردمی برای حضور قالیباف در عرصه انتخابات با بیانیه ای که او صادر کرده، شدت خواهد یافت و مردم این نیاز را به شکل پررنگ تری به گوش وی خواهند ساند.