به گزارش افکارنیوز،

بهرام قاسمی افزود: به نظر می‌رسد پادشاه اردن در تعریف تروریسم دچار یک اشتباه راهبردى و اساسی است و تعابیر به کار رفته در اظهارات ایشان به سادگی نشان‌دهنده  بی‌مایگی و عمق اندک نگاه وى به تحولات منطقه است. صواب آن است که ایشان در ابتدا به آمارهای رسمی منتشر شده از تروریست‌های اردنی که به داعش و دیگر گروه‌های خونریز و جاهل می‌پیوندند، اندک توجه و نگاهی داشته باشد و سپس درباره ایران که در خط مقدم مبارزه با تروریسم‌ و افراطی‌گری و برای تحکیم امنیت تمام منطقه تلاش و مجاهدت می‌کند، اظهار نظر نمایند.

قاسمى ضمن یادآورى مشکلات مستمرى که با جعل رژیم نامشروع صهیونیستى گریبانگیر جهان اسلام و کشورهاى منطقه شده است، تأکید کرد: اعلام حمایت از امنیت این رژیم اشغالگر که عملاً به معناى ناامنى تمامی منطقه است و طرح قیاس‌هاى بى‌اساس و طنز آلود میان ایران و سرکردگان گروه‌هاى تروریستى، آن هم از سوى پادشاه یک کشور عربى و اسلامى،  شوربختانه گویاى وضعیت بغرنج و اسفباری است که این منطقه در آن به سر مى‌برد. بی‌شک بخش مهمی از  وضعیت موجود منطقه نتیجه نگاه‌هاى اشتباه سیاستمداران  برخى کشورها به روندهاى سیاسى و اتخاذ سیاست هاى مخرّب و غلطی است که در نهایت می‌تواند تمام منطقه را به ورطه ناامنى و بى‌ثباتى بیشتر  سوق دهد. برای کمک به امنیت، ثبات  و وحدت در منطقه  بهتر آن است که ایشان نیز اندک زمانی را به مطالعه منطق، تاریخ  و جغرافیای منطقه اختصاص دهند.

منبع: ایسنا