به گزارش افکارنیوز،

محسن رضایی در حساب توییتر خود نوشت:

اگر برای مصلحت خود با دانای فرزانه ای مشورت کنیم و چون نظر او باب میل‌مان نبود، قدر دلسوزی او را ندانستیم  این یعنی یک‌اشکالی‌هست.

http://www.afkarnews.ir/