به گزارش افکارنیوز،

 سید محمود علوی وزیر اطلاعات در واکنش به سخنان معاون اول قوه قضائیه دستگیری مدیران تلگرامی اظهار داشت: برای ادمین ها جرمی نمی شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند.

وی افزود: دفاع از دولت جرم کوچکی نیست. با حساسیت های امنیتی کشور و منطقه وقت زیادی برای پرداختن به این موضوعات ندارم.