به گزارش افکارنیوز،

وی در جمع خبرنگاران گفت: مستقل آمده ام و به نفع کسی کنار نمی روم. هر کس می خواهد تا آخر نماند هم اکنون کنار برود و وقت مردم را نگیرد.

محمد غرضی