به گزارش افکارنیوز،
تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به قرار ذیل است:
http://www.afkarnews.ir
 
 
http://www.afkarnews.ir
 
 
http://www.afkarnews.ir
 
http://www.afkarnews.ir
 
 
 

http://www.afkarnews.ir
 
 
http://www.afkarnews.ir

 
 
 
http://www.afkarnews.ir

 

 
http://www.afkarnews.ir

 

 
 
http://www.afkarnews.ir
 
http://www.afkarnews.ir