به گزارش افکارنیوز، اصلاح طلبان در طول سالهای عمر سیاسی خود بارها نشان داده اند بر خلاف ادعای آزادی که دنبال می کنند چهره ای دیکتاتوری را در زمان مخالفت با تصمیماتشان نشان می دهند.

یکی از مصادیق آنها برخورد این جریان سیاسی با الهه راستگو به خاطر رای به قالیباف بود.

اصلاح طلبان 4 سال پیش راستگو را بدین دلیل که وظیفه نمایندگی خود را انجام داده و به دستور تشکیلاتی لیبرال های اصلاح طلب گوش نکرده از خود راندند و از دایره اصلاح طلبی اخراج کردند.

اخیرا گفته می شود در جلسه ای که اصلاح طلبان با حضور تعدادی از اعضای سرشناس خود برگزار کرده اند یکی از این افراد گفته "راستگو باید هزینه نافرمانی چهار سال پیش را بپردازد. به هیچ وجه نباید اجازه دهیم صلاحیت وی تایید شود."

یکی دیگر از حاضرین در جلسه نیز گفته " ما با رد صلاحیت راستگو این هشدار را به اعضای جدیدی که قرار است در لیست اصلاح طلبان جای بگیرند خواهیم داد که حق ندارند خلاف نظر ما، عمل کنند."

سخنان چهره های اصلاح طلب نشان می دهد آنها همچنان بر مواضع دیکتاتورمآبانه خود ادامه می دهند و تصمیمات خود را ارجح به وظایف یک نماینده و حقوق ملت می دانند.

اصلاح طلبان با سخنان اخیر نشان دادند در دادن شعار زنده باد مخالف من دروغ می گویند، این جریان سیاسی طاقت یک رای مستقل خانم راستگو را نداشته و باید گفت ثابت کردند شعار آنها مرده باد مخالف من است.

از سوی دیگر اصلاح طلبان سعی دارند به دلیل نزدیکی با مسوولین انتخابات سعی دارند در تایید و یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات دخالت کنند .