به گزارش برنا ، مردم اردل با شعارهایی حماسی و قدرشناسانه حضور رئیس جمهور را مغتنم شمردند.

*درخواست های گوناگون مردم اردل در پلاکاردهایی که در اطراف آویخته اند به چشم می آید از جمله اینکه عده‌ای مایلند در دشتک بخشداری ایجاد شود که این را آرزوی ۳۰ ساله مردم اعلام کرده‌اند.

*تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و احترام به مدارک دانشگاه پیام نور از دیگر خواسته‌های مردم است.

*کوثر دختر جانباز نصیری از ایثارگران سرافراز ۸ سال دفاع مقدس اردل با قرائت متنی زیبا به رئیس جمهور خوش آمد گفت.

*گروهی از دختران اردلی با لباس های محلی سرود جالبی را در حضور رئیس جمهوری خواندند.

*امام جمعه اردل ضمن خوش آمد گویی به رئیس جمهوری از سفرهای استانی دولت در دوره های قبل تشکر و مهم‌ترین خواسته مردم شهرش را اشتغال بیان کرد.

*احداثسد بهشت آباد از دیگر خواسته های مردم اردل است که از طریق پلاکارد آن را بیان داشته‌اند.

*مسئولین شهرستان اردل یک دست لباس محلی این شهر را به رئیس جمهور هدیه دادند.

*امام جمعه اردل ایجاد شهرک صنعتی را یکی دیگر از خواسته های مردم شهر خواند.

*فرماندار شهرستان اردل با بیان این نکته که شهرش بیش از ۱۰۰ شهید و ۳۰۰ آزاده و جانباز تقدیم انقلاب نموده است گفت: تا قبل از انقلاب هیچکس برای اردل کاری نکرده بود لذا با خدماتی که برای این شهر انجام شد اردل تابلوی تمام نمای انقلاب شد.


* فرماندار اردل در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ۴ سالن ورزشی حاصل ۲۷ سال خدمات جمهوری اسلامی پس از انقلاب بود اما ۹ سالن ورزشی حاصل شش سال فعالیت دولت نهم و دهم شد.

*فرماندار اردل این نکته را هم یاد آور شد که ۴۵ هزار نفر در اردل از نعمت گاز برخوردار شدهاند و تاکید کرد ما همچنان بر عهدی که با شما بسته ایم ایستادهایم.