به گزارش افکارنیوز،

 رستم قاسمی وزیر اسبق نفت با اننقاد از تشکیک برخی در آمارهای قالیباف در حوزه پتروشیمی، گفت: یک عده در این کشور ناف‌شان را با نمی‌شود و نمی‌توانیم بریده‌اند.

وی با بیان اینکه ظرفیت نصب شده پتروشیمی کشور حدود 64 میلیون تن است که امروز کمتر از 50 میلیون تن تولید می‌شود، افزود: این ظرفیت نصب شده کشور با واحدهایی که در حال ساخت داریم در صورت اتمام، به بالای 100 میلیون تن ظرفیت نصب خواهیم رسید.

قاسمی با بیان اینکه در سند چشم‌انداز ایران باید رتبه اول پتروشیمی در منطقه باشد که باید به بالاتر از 120 میلیون تن برسیم، تصریح کرد: از نظر کارشناسی‌ در حوزه نفت، در گام اول فعال کردن ظرفیت موجود است که حداقل 8 تا 10 میلیون تن قابل انجام است که در مدت زمان کوتاهی قابل دستیابی است و در گام بعدی رسیدن به ظرفیت پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز است.

وزیر اسبق نفت گفت: درباره آمار اشتغال گفته شده نیز متاسفانه امروز بخش قابل توجهی از محصولات ما به صورت خام صادر می‌شود و در اواخر دولت دهم برنامه‌ریزی مفصلی برای ایجاد واحدهای پایین دستی و زنجیره‌های ایجاد ارزش افزوده صورت گرفت که قطعا با تبدیل خام فروشی به پایین ترین واحدهای ارزش افزوده می توان شغل مورد نظر را ایجاد کرد.

وی پتروشیمی را از مزیت‌های مهم ایران دانست و تصریح کرد: امروز و در آینده‌ای نه چندان دور هر آنچه اطراف خود می‌بینید محصولات پتروشیمی است؛ بخش زیادی از مواد و محصولات ساختمانی گرفته تا تجهیزات مهندسی و پزشکی و صنایع مختلف از پوست تا پوشش و از فرش تا دکمه پیراهن از محصول پتروشیمی است. این زنجیره های ارزش افزوده می‌توانند بخش زیادی از اشتغال ایران را حل کند.