به گزارش نور نيوز، بهروز جعفري دبير دوم كميسيون فرهنگي مجلس در خصوص اين خبر به نور گفت: روندي كه آقاي لاريجاني براي لغو اين بودجه رفته قانوني بوده و مشكلي ندارد و در واقع مجلس در خصوص اين مصوبه به اين نتيجه رسيده كه مغايرت با قانون دارد و آن را لغو كرده است؛دولت هر كاري كه دلش بخواهد نمي تواند انجام دهد!

وی در خصوص بودجه فرهنگی استانها نیز تاکید کرد: استانی مثل کهگیلویه و بویر احمد ۱۵۰ میلیارد بودجه فرهنگی ندارد و استان اصفهان به این بزرگی ۱۰۰ میلیارد بودجه فرهنگی برای آن تصویب شده است!

نماینده سمیرم در ادامه گفت: ارتقای انتشار شاخص فرهنگی استان ها هزار و پانصد میلیارد در بودجه آمده و کلا در بودجه است و تصویب هم شده و برای هر استانی سهمشان هم مشخص شده و برای تخصیص در اختیار دولت قرار گرفته و باید اجرا کند.

جعفری اظهار داشت: بودجه وقتی تصویب شد، به دولت ابلاغ و فقط برای اجرا در اختیار دولت قرار می گیرد بنابراین نمی توان آن را تغییر داد یعنی کم وزیاد یا لغو کرد.

وی در ادامه توضیحات خود افزود: اگر قرار باشد اتفاقی برای بودجه بیفتد نمایندگان بایدطرح دهند تا در مجلس تصویب شود که چنین طرحی در این خصوص داده نشده است.

جعفري سپس در ادامه تاكيد كرد كه به صورت طبيعي هر بودجه اي بار مالي دارد اما بار مالي به طرحها مربوط است و بودجه اعتباري است که تخصيص داده شده به يك طرح؛ طرح قاعدتا بارمالي دارد مثلا ما طرحي را مي دهيم مي گويم حقوق پرستاران را زياد کنيم، در اين صورت پس از بررسي مي گوييم كه بار مالي دارد و سوال مي كنيم كه از کجا پولش را تامين مي کنيد؟ ولي وقتي بودجه اختصاص داده شده است ديگر بار مالي ندارد.