ایرنا نوشت:
محمود احمدی نژاد ' بعد از ظهر پنجشنبه در ادامه چهارمین سفر استانی به چهارمحال و بختیاری در اجتماع مردم شهرستان کیار، با اشاره به بیداری انسانی که در جهان در حال پیدایش است، گفت: مستکبرانی که با توطئه، سلاح و پول خود هیاهو ایجاد می کنند، همگی رفتنی هستند و این سنت الهی است که استکبار و زور از بین رفتنی و عدالت و محبت حاکم شدنی است.
اهم اظهارات رئیس جمهور به شرح زیر است:
*ماموریت انسان آن است که با استفاده از استعدادهایی که خداوند در درون او قرار داده، جلوه همه زیبایی ها، علم، ‌حکمت، قدرت، خلاقیت، ‌نورانیت و رحمت و لطف خدای متعال شود. ماموریت دیگر انسان را برقراری زندگی سعادتمند آسمانی و الهی در زمین است.
* انسان مامور است تا در زمین جامعه ای بسازد که در آن یاس، ناامیدی، فقر، تبعیض، ظلم و بی عدالتی وجود نداشته باشد و خداوند مقرر کرده هر انسانی که می خواهد به نقطه اوج کمال الهی برسد باید برای اصلاح جامعه و اجرای عدالت و رفع ظلم و بی عدالتی و تبعیض و ساختن و آبادانی جامعه و رفاه انسان ها تلاش کند.
*در طول تاریخ همه انسان ها در آرزوی رسیدن به جامعه ای سعادتمند تلاش کردند و همه پیامبران الهی مامور دعوت بشر به این هدف بوده اند.
* همه عدالت خواهان، آزادی طلبان و موحدان در این مسیر تلاش کردند، اما شیطان و طاغوت ها به شکل های گوناگون مانع از دستیابی بشر به این امر الهی شده اند و حسادت، خودخواهی و زیاده طلبی ها اجازه نداده حقیقت انسان در زمین حاکم شده و در زمین عدالت مستقر و بین انسان ها محبت برقرار شود.
*به میزانی که دل هر انسان از عشق و محبت نسبت به دیگران خالی باشد به همان نسبت او از انسانیت به دور است چرا که اساس روابط انسانی برپایه عشق و محبت به دیگران است و این عشق و محبت زمانی به وجود می آید که عدالت مستقر بوده و ظلم و تبعیض در جامعه وجود نداشته باشد.
* همه پیامبران مبعوثشدند تا بشریت را به سمت قله سعادت هدایت کنند، اما شیاطین و طاغوت ها با ترویج کینه ورزی، خودخواهی و زیاده طلبی، جدایی را بین ملت ها ترویج داده و دل ها را از یکدیگر دور می کنند و به جای آن تبعیض، بی عدالتی، جنگ و زورگویی را به بشر تحمیل می کنند.
* در فطرت همه انسان ها عشق به عدالت وجود دارد. هر انسان آزاده ای که فطرت خود را سرکوب نکرده باشد از عدالت و اجرای آن حمایت می کند.
* عشق و محبت حقیقی و عدالت به معنای کامل تنها در زمان حکومت امام عصر(عج) و رسیدن انسان ها به روز موعود تحقق خواهد یافت. شرط رسیدن انسان ها به روز موعود آن است که جامعه بشری طالب عدالت و حاکمیت انسان کامل و امام معصوم شود.
* امام عصر(عج) در هنگام ظهور برای تحقق عدالت، جهاد کرده و تلاش می کنند عشق و محبت در بین مردم گسترش یافته و حس خدمتگزاری نسبت به یکدیگر در بین مردم رواج پیدا کند.
*وظیفه ما آن است که عدالت، ‌محبت و خدمت به دیگران را در جامعه گسترش دهیم چرا که هر کس برای خدا بدنبال عدالت، خدمت و محبت باشد به همان اندازه به امام نزدیک می شود.
* باید همه جای ایران پیشرفت کرده و نمونه و الگو باشد. پیشرفت حاصل کار و تلاش مجدانه است و ساختن کشوری بزرگ، نیازمند کار، تلاش، محبت و همدلی بر اساس عدالت است
* باید ایران را ساخته و بر قله عزت جهان قرار داد. البته برخی افرادی که تحت تاثیر شیطان و دشمنان هستند، همواره به جامعه القاء ناامیدی کرده و ساختن ایران را کاری نشدنی می دانند و هنگامی که نمی توانند ملت ایران را ناامید کنند، شروع به سنگ اندازی و کارشکنی می کنند اما باید در مقابل این عده بر اساس سرمایه های عظیم انسانی و طبیعی موجود در کشور و اراده و همت بالای ملت ایران، کشورمان را تا پیشرفته ترین حد ممکن ارتقاء دهیم.
* باید با اتحاد و همدلی و استفاده از تمامی امکانات کشور در جهت ساختن و عزت و سرافرازی روزافزون ایران استفاده شود. باید هوشیار بود چرا که عده ای می خواهند به خاطر منافع شخصی و برخی اهداف سیاسی میان مردم و یا استان های مختلف کشور مرزبندی ایجاد کننده به رغم تمامی تلاش بدخواهان باید با عشق و عدالت با هم زندگی کرده و پشتیبان و یار هم باشیم.