به گزارش افکارنیوز،
 تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به قرار ذیل است:
 
از هزینه های دولت یازدهم تا درآمد های سازمان دانش آموزی که خودروی لوکس مدیران شد
 
از هزینه های دولت یازدهم تا درآمد های سازمان دانش آموزی که خودروی لوکس مدیران شد
 
از هزینه های دولت یازدهم تا درآمد های سازمان دانش آموزی که خودروی لوکس مدیران شد
 
از هزینه های دولت یازدهم تا درآمد های سازمان دانش آموزی که خودروی لوکس مدیران شد
 
 
 
 
 
از ..... تا ......
 
از ..... تا ......
 
از ..... تا ......
 
از ..... تا ......
 
از ..... تا ......
 
از ..... تا ......
 
از ..... تا ......
 
از ..... تا ......
 
از ..... تا ......
 
از ..... تا ......
 
از ..... تا ......