همایش بزرگ حامیان «دولت مردم» عصر سه شنبه دوازدهم اردیبهشت با حضور محمدباقر قالیباف و جمع کثیری از معلمان و کارگران در سالن حوزه هنری برگزارشد.

همایش بزرگ حامیان «دولت مردم» عصر سه شنبه دوازدهم اردیبهشت با حضور محمدباقر قالیباف و جمع کثیری از معلمان و کارگران در سالن حوزه هنری برگزارشد./ عکس: محسن کرامت

 

 

 

کد خبر: 616418