به گزارش افکارنیوز،

محمد محمودی شاه نشین، درباره آخرین آمار از بررسی اعتراض داوطلبان شوراها به بررسی صلاحیتشان اظهار داشت: باتوجه به اینکه روند بررسی نهایی اعتراضات داوطلبان به بررسی صلاحیت ها تا ۱۷ اردیبهشت ادامه دارد، هنوز آمار استان ها دریافت نشده است.

وی خاطرنشان کرد: پس از دریافت آمار استان ها و جمع بندی آنها، آمار نهایی داوطلبان و اسامی آنها ۱۸ اردیبهشت ماه منتشر می شود.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: طی این مدت بارها اعلام کرده ایم و مجددا هم تاکید می کنیم که هرکسی از هر جناحی که تصور می کند در روند بررسی صلاحیت ها حقوق وی رعایت نشده، می تواند به هایت مرکزی نظارت مراجعه کرده یا اعتراض خود را به شماره فکسی که اعلام کرده ایم، ارسال کند.

محمودی شاه نشین تاکید کرد: تا پیش از زمان اعلام شده، هرگونه انتشار اسامی داوطلبان به عنوان نامزدهای نهایی شوراها غیرقانونی و فاقد اعتبار است.