به گزارش افکارنیوز،

حسن روحانی دیروز در خرم‌آباد با اشاره تلویحی به پرداخت دوباره یارانه به خانوارهایی که یارانه‌شان قطع شده و همچنین افزایش حقوق کارگران و فرهنگیان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران در شب انتخابات گفت: امروز که پول نفت یک مقدار بیشتر شده، تصمیم گرفتیم این پول را به محرومان برسانیم.

روحانی چند دقیقه بعد و در سخنانی متناقض ضمن حمله به نامزدهای رقیب گفت: می‌خواهند با پمپاژ پول، مردم را بفریبند و قیمت اجناس را چند برابر کنند.

اولاً با این استدلال که پول نفت افزایش پیدا کرد و پول به مردم دادیم، آقای روحانی و دیگر دولتمردان اذعان می‌کنند که در حمله به دولت قبل، فریبکاری و بی‌صداقتی به خرج داده‌اند، ثانیاً چگونه پول پخش کردن دولت خوب است اما وعده نامزدهای رقیب درباره افزایش یارانه‌ها، عوام‌فریبی و موجب تورم است؟!

پرداخت یارانه به خانوارهایی که یارانه آنها چند ماه یا چند سال پیش قطع شده بود در حالی است که وزیران اقتصادی دولت شب یارانه به مردم را مصیبت عظما و عزا می‌دانستند.