به گزارش افکارنیوز،

سید کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری پیرامون وحدت حاکم بر احزاب اصولگرا اظهار داشت:وحدت اصولگرایان به منظور انسجام و همگرایی نسبت به گذشته در شرایط بهتری قراردارد به این دلیل که ساز و کار تعریف شده تحت عنوان جمنا و همچنین گروه های مرجع مانند جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین به میدان ورود پیدا کرده اند.

وی افزود:انتخابات در این دوره در شرایط و طبیعت خاصی قرار گرفته و موقعیت کاندیداها در حال تغییر است و با انجام هر مناظره و یا سفر استانی اتفاقاتی می افتد و استقبال و نظرات مردم دچار تحول  می شود  و این محبوبیت دو کاندیدای  منتخب در حالت رشد و صعودی قرار گرفته است.

سجادی تصریح کرد: دو تحلیل وجود دارد اگر کاندیداهای منتخب به درجه ای برسند که یکی بر دیگری پیشی بگیرد ممکن است به عنوان  کاندیدای نهایی اعلام شود و یا اگر هم دوش یکدیگر جلو بروند ممکن است مجموع آرای اصولگرایان قابل توجه خواهد بود و احتمال دارد بنابر صلاح هر دو کاندیدا در صحنه باقی بمانند .

سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری بیان داشت: نتایج برخی نظرسنجی ها حاکی از آن است که مجموع آرای دو کاندیدای منتخب اصولگرایان از مجموع آرای دو کاندیدای نهایی اصلاح طلبان پیشی گرفته است .

وی ادامه داد: طبق گمانه زنی ها و تحلیل های کارشناسی منطبق بر نظرسنجی ها انتخابات ریاست جمهوری  به احتمال بسیار قوی به  دور دوم کشیده خواهد شد و این مساله در شرایطی رخ می دهد که هر دو کاندیدای اصولگرا تا پایان در صحنه باقی بمانند.