به گزارش افکارنیوز،

با توجه به رهنمود های مقام معظم رهبری، لزوم بر خدمت در تمامی نهادهای اجرایی کشور و همچنین مرامنامه ائتلاف پیشتازان خدمت تهران، این ائتلاف اعلام می دارد کاملا فراجناحی است؛ فلذا از هیچ جناحی حمایت، و هیچ جناح قانونی را نفی نمی کند. در همین راستا اعلام می دارد، چنانچه نام هرکدام از اعضا ائتلاف در لیست های جناحی آورده شود، مورد تایید ائتلاف نبوده، و صرفا جنبه استفاده از نام افراد این ائتلاف، به نفع آن جناح می باشد.

 

ستاد تبلیغات ائتلاف پیشتازان خدمت (فرهنگیان تهران)