به گزارش افکارنیوز،

روند انتخابات شورای شهر، نشان از وجود طیفی از نسل نو در ساختار سیاسی و شهری دارد. این نفس تازه، باید پیش از این در بدنه شهر تهران دمیده می شد تا شاید با خودش آلودگی و ترافیک را ببرد.

در هر حال، به قول معروف هر وقت ماهی را از آب بگیرید تازه است. این تخصص و جوان گرایی مسلما روح و نفس تازه ای به هوای شهروندان خواهد داد و نشان از تدبیر و امید به جوانان مومن و متخصص دارد. چیزی که از شواهد پیداست آرایش ذهنی مردم فهیم تهران نیز بر مبنای همین تفکر در حال چیدمان است. دیگر خبری از ورزشکار و هنر مند و موسیقی دان نیست. مردم از بازی سیاسی جناح ها خسته شده اند. در انتخاب مردم هر کسی در تخصص خود گام بر می دارد. شهر من نیازمند نیروی جوان متفکر مدبر و متخصص است. کسی که با روابط سیاسی و اجتماعی خود برای کلان شهر تهران هزینه میکند. دغدغه شهروند و فرهنگ شهروندی دغدغه خود اوست. کسی که بدنبال تکنولوژی برای رفع مشکلات شهری است نه زد و بند برای جیب یا منافع حزبی خود. بهر حال ظاهراً هوای تازه ای در راه است و جا دارد به شعور شهروندی مردم تبریک گفت.