به گزارش افکارنیوز،

مهرداد بذرپاش نماینده سابق مجلس در جمع مردم سنندج سخنرانی کرد که اهم آن از منظرتان می‌گذرد:


** همه می آییم برای نجات مردم از عوامفریبی و آدرس غلط و دروغ.

** همه می آییم برای نجات مردم از حصر اقتصادی است.

** همه می آییم برای  نجات مردم از دولت بی انظباط وپرخرج .

** همه می آییم برای نجات مردم از دست کسانی که کشور را سالها در فناوری به عقب بردند.

** همه می آییم چون  اینها  خود عقب هستند و تقویمشان هیچگاه به روز نشده اگر شده بود که جوانها را می دیدند وفقط برای لایک کردن نمی خواستنشان.

** همه می آییم برای نجات کشور از کسانی که نمی گویند از کجا آورده اند.

** همه می آییم که سینما و تئاتر و هنر از رکود و بی عدالتی خارج شود و همه از فرصت برابر برخوردارباشند نه فقط کسانی که با اینها باشند مورد توجه دولت باشند.

** همه بیاییم و نجات دهیم اصحاب فکر را ازاین رکود علمی

** همه بیاییم نجات دهیم صنعت و تولید را از این رکود

** همه بیاییم نجات دهیم بازنشستگان رااز بی توجهی

** همه بیاییم نجات دهیم کارگران را ازبیکاری و نامهربانی