به گزارش افکارنیوز،

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به قرار ذیل است:

 
 http://www.afkarnews.ir/
http://www.afkarnews.ir/
 
http://www.afkarnews.ir/
 
http://www.afkarnews.ir/
 
http://www.afkarnews.ir/
 
 
 
http://www.afkarnews.ir/
 
http://www.afkarnews.ir/
 
http://www.afkarnews.ir/
 
http://www.afkarnews.ir/
 
http://www.afkarnews.ir/
 
http://www.afkarnews.ir/
 
http://www.afkarnews.ir/
 
http://www.afkarnews.ir/
 
 
http://www.afkarnews.ir/
 
http://www.afkarnews.ir/
 
http://www.afkarnews.ir/
 
http://www.afkarnews.ir/
 
http://www.afkarnews.ir/
 
http://www.afkarnews.ir/