به گزارش افکارنیوز،

 رضا سراج تحلیلگر مسائل سیاسی در واکنش به سخنان امشب وزیر کشور در گفتگوی ویژه خبری نوشت:

 

اظهارات وزیر کشور در گفتگوی ویژه خبری، بیشتر پاک کردن صورت مسئله درباره تخلفات انتخاباتی و پیشدستی برای تائید سلامت انتخابات بود. رحمانی فضلی به عدم ارسال تعرفه به مناطق روستایی و محروم ساختن روستائیان از رای دادن، پاسخ غیر واقع داد. اشاره وزیر کشور به کمترین میزان مشارکت در خراسان جنوبی و قم با واقعیت میدانی انطباق نداشت. همچنین منوط کردن ارائه آمار صندوق‌ها به تائید سلامت انتخابات از سوی شورای نگهبان، بسیار ابهام آمیز بود.