به گزارش افکارنیوز،

هوشمند سفیدی در چهارمین جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران، گفت: حقوق شهروندی نمایانگر نحوه و کیفیت رابطه دولت با ملت است و یکی از حقوق مسلم شهروندان وجود نهادی است که در شکل اجتماعی بین دولت و ملت رابطه ایجاد می‌کند که این نهاد روابط عمومی است.

وی با انتقاد از کم‌توجهی به نهاد روابط عمومی در کشور، گفت: با توجه به ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط دولت و لزوم تأمین آن به ویژه حق دسترسی افراد به اطلاعات حق انتقاد مردم، حق پاسخ‌خواهی،‌ حق کرامت انسانی و حق ‌آگاهی از امور و از آنجا که روابط عمومی و بر  اساس ماهیت و وظایف اصلی خود مسئول تأمین آن است انتظار می‌رود دولت دوازدهم نسبت به  اصلاح و تقویت نظام ارتباطی و  اطلاع‌رسانی اقدام کند و افراد متخصص، کارآمد و دلسوز را در رأس روابط عمومی‌ها به کار گیرد.

هوشمند سفیدی زمینه پیشرفت روابط عمومی و حقوق شهروندی را وجود فضای باز سیاسی دانست و گفت: روابط عمومی زمانی پیشرفت می‌کند که دولت پاسخگویی و  اطلاع‌رسانی را واجب و ضروری بداند و مردم بازیگر اصلی عرصه سیاست تلقی شوند به همین علت هم است که شهروند را قهرمان اصلی دموکراسی و روابط عمومی را دروازه ورود به جامعه مدنی می‌دانند.

در ادامه این نشست بارت‌بی‌دریس رئیس انجمن بین‌المللی روابط عمومی در سال 2017 پیامی را به جشنواره ستارگان روابط عمومی ارسال کرد. 

وی در این پیام حرفه روابط عمومی در ایران را رو به تکامل دانست و ابراز امیدواری کرد این جشنواره باعث تکامل و پیشرفت حرفه روابط عمومی در ایران شود. ضمن اینکه آرزو کرد نتایج این جشنواره در اختیار انجمن بین‌المللی روابط عمومی قرار گیرد تا توسط این  انجمن در اختیار جامعه جهانی روابط عمومی قرار داده شود.