به گزارش افکارنیوز،

پیکر اولین شهید حادثه تروریستی مجلس، شهید تیموری از کادر حفاظت مجلس به بیرون از ساختمان مجلس انتقال داده شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.