میلاد پناهنده با تاکید بر اینکه برای تولید این ژنراتور از ۷ آهن ربا استفاده شد افزود: این ژنراتور دارای آهن رباهای دائمی به صورت لایه ای است به این صورت که این آهن رباها با قدرت ۲/۱ تسلا در ۷ لایه نصب شده است که این لایه ها به وسیله یک شاتون به یکدیگر وصل شده اند.

به گزارش افکار به نقل از مهر، وی ادامه داد: با خارج کردن یک لایه از حالت سکون، لایه ها و همچنین شاتون شروع به چرخش می کند و توسط یک دینام، برق تولید می شود.

پناهنده با اشاره به چالشهای موجود در زمینه مهار میدانهای معناطیسی تولید شده برای حالت خاموش کردن در این نوع سیستمها، یادآور شد: در دنیا ۵ تن از دانشمندان فیزیک روی این پروژه کار کردند که هر کدام در مرحله ای از کار ناکام ماندند ولی در این پروژه موفق به برطرف کردن این مشکل شدیم.

مجری طرح به میزان برق تولید شده در این دستگاه اشاره کرد و اظهار داشت: با استفاده از دو ژنراتور می توان برق مورد نیاز نیروگاه برق نکا را تامین کرد.

وی به مزیتهای این ژنراتور اشاره کرد و افزود: استفاده از این ژنراتور کشور را از سوختهای فسیلی بی نیاز می کند. علاوه بر این آلودگیهای زیست محیطی نیز ایجاد نمی کند.