به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القناه،مقامات نظامی امارات تاکید کردند: اهمیت استراتژیک امیرنشین فجیره سبب ایجاد پایگاه نظامی دریایی درآن شده زیرا فجیره درنزدیکی تنگه هرمز که دارای اهمیت مهمی است، قراردارد.

مسئولان اماراتی اعلام کردند: احداثاین پایگاه با توجه موقعیت استراتژیک آن که مشرف بر دریای عمان ازاهمیت به سزایی در طرحهای دفاعی برخودار است.

این مقامات تاکید کردند: این پایگاه درحمایت از سواحل امارات و سهولت دریانوردی درتنگه هرمز که شریان حیاتی عبور نفت جهان محسوب می شود، نقش راهبردی دارد.

به گفته مسئولان اماراتی این پایگاه نقش مهمی در پاسداری از شرق این کشور و منافع عالی امارات، سلامت تجارت دریایی و کمک رسانی در سوانح طبیعی نقش حیاتی دارد.