به گزارش افکارنیوز،

 رکس تیلرسون مدعی شد: سیاست ما در رابطه با ایران تحت بررسی قرار دارد. این سیاست هنوز به رئیس جمهور ابلاغ نشده است. من بایستی بگویم که حقیقتا ما همچنان اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه را به خوبی تشخیص می دهیم. پرداخت منابع مالی از طرف آنها به شبه نظامیان خارجی و اعزام شبه نظامیان از جمله این موارد است.

وی افزود:ما تدابیری برای مقابله با این اقدامات ایران در نظر گرفته ایم. تحریم های بیشتر بر ضد افراد  و دیگر موارد در نظر گرفته شده است. ما به طور مداوم هم از نقطه نظر دیپلماتیک و هم از لحاظ تبعات بین المللی موضوع قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست یک سازمان تروریستی را بررسی می کنیم. 

تیلرسون گفت: همانطور که می دانید ما سیاست خود در رابطه با ایران را به گونه ای طرح ریزی کرده ایم تا توانایی آنها را کاهش دهیم و به طرف حمایت از عوامل داخلی در داخل ایران حرکت کنیم تا این موضوع به انتقال صلح آمیز منجر شود.

وزیر امور خارجه آمریکا تاکید کرد: برنامه ای برای دیدار با ایرانی ها تنظیم نشده است اما از عناصر داخلی که بتوانند به انتقال و تغییر صلح آمیز قدرت در این کشور به ما کمک کنند پشتیبانی می کنیم.