به گزارش افکارنیوز،
تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود، به قرار ذیل است:
 
 
 
 
 
از ..... تا ......
از ..... تا ......
 
از ..... تا ......
 
از ..... تا ......
 
از ..... تا ......
از ..... تا ......
 
 
از ..... تا ......
از ..... تا ......
 
از ..... تا ......
از ..... تا ......
از ..... تا ......
از ..... تا ......
 
از ..... تا ......
از ..... تا ......
از ..... تا ......
از ..... تا ......
از ..... تا ......