به گزارش افکارنیوز،
پایگاه «یدیعوت آحارانوت» در گزارشی مدعی شده است که ایران حال نزدیک شدن تا مرزهای فلسطین اشغالی است.
 
این پایگاه مدعی شده است که ایران در آستانه تکمیل کردن اولین مرحله از نفوذ خود در منطقه است و سومین و مرحله پایانی این برنامه نزدیک شدن به مرزهای افلسطین اشغالی است.
 
یدیعوت آحارانوت مدعی است که اولین مرحله شامل ایجاد یک منطقه نفوذ از ایران تا عراق و سوریه و لبنان است و ایران قصد دارد از طریق دریا نفوذ خود را تا سودان نیز ادامه دهد.
 
این پایگاه صهیونیستی نوشت: مرحله دوم گسترش نفوذ از طریق اقیانوس هند به کشورهای حوزه خلیج فارس و عربستان است.
 
در ادامه این گزارش ادعا شده است: سومین مرحله پیشروی تا عراق و سپس از طریق عراق تا اردن و سپس ادامه نفوذ تا مرزهای اسرائیل است.
 
یدیعوت آحارانوت مدعی شد: نیروهای تحت حمایت ایران به عنوان بخشی از مرحله نخست در مرزهای عراق و سوریه در حال مبارزه هستند و تمرکز ایران در مناطق مرزی دو کشور پایگاه آموزشی «التنف» است که بسیاری از معارضان در این منطقه حضور دارند.