عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با فارس، از بررسی مصوبه اصلاح آئیننامه داخلی مجلس در این شورا خبر داد و اعلام کرد که موارد ۱۷گانه ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پنجشنبه گذشته جهت اصلاح و بررسی مجدد به مجلس ارسال شد.

بنا به گفته وی، این شورا در بررسی قانون مجازات اسلامی نیز ۱۰ ایراد گرفته بود که این ایرادات نیز روز پنج‌‌شنبه برای اصلاح و بررسی مجدد به مجلس ارسال شده است.

متن کامل ایرادات شورای نگهبان به مصوبه اصلاح آئیننامه داخلی مجلس و قانون مجازات اسلامی متعاقباً منتشر میشود.