به گزارش افکار نیوز ، روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از واشنگتن تایمز نوشت: درصورت حمله به تأسیسات هستهای ایران، تنگه هرمز بسته میشود.

با توجه به اینکه اکنون ۴۰ درصد نفت جهان از تنگه هرمز منتقل میشود مقامات آمریکائی درباره گزینه حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران دچار مشکلی جدی هستند.