به گزارش فارس، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک در جلسه مجمع عمومی این سازمان که برای بررسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا و عربستان در خصوص اتهام ترور سفیر عربستان در واشنگتن برگزار شده بود، طی سخنانی به اقدام بیسابقه طرح ادعاهای بیاساس علیه یک دولت عضو در مجمع عمومی سازمان ملل به شدت اعتراض کرد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان تصریح کرد: قطعنامه ارائه شده تنها بر پایه ادعائی اثبات نشده از جانب دولتی است که دشمنی دیرینه نسبت به ایران دارد.

وی تأکید کرد: این ادعا در سراسر جهان و از جمله در میان نخبگان و برخی مقامات سابق آمریکایی با شک و تردید قوی روبرو شده است. در این شرایط باعثتعجب است که چگونه یک ادعا می‌تواند پایه و اساس پیش نویس قطعنامه‌ای گردیده و به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شود.

خزاعی اضافه کرد: قطعنامه پیشنهادی، جمهوری اسلامی ایران را در خصوص یک طرح ادعایی متهم کرده که در واقع این امر پیش قضاوت در مورد پرونده‌ای است که ابعاد آن نامشخص می‌باشد و از این رو تصویب قطعنامه بر اساس اتهامی ثابت نشده غیر منطقی و عین بی‌عدالتی می باشد.

وی تأکید کرد: قضاوت ناعادلانه علیه یک کشور عضو سازمان ملل بر اساس اتهامات فرضی و اثبات نشده ضربه بزرگی به اعتبار و اختیارات مجمع عمومی این سازمان بوده و باعثتضعیف منشور ملل متحد خواهد شد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان هشدار داد: قطعنامه پیشنهادی بدعتی خطرناک در سازمان ملل خواهد بود و مجمع عمومی این سازمان را به محلی برای دستیابی به امتیازات سیاسی و پیشبرد منافع تنگ نظرانه تبدیل خواهد کرد.

خزاعی سوابق دشمنی آمریکا با مردم ایران از زمان کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و بویژه فشارهای سیاسی و اقتصادی از سوی این کشور از جمله اعمال تحریمهای یکجانبه و تهدیدات تجاوز گرایانه علیه کشورمان ظرف سالهای اخیر را تشریح کرد و ضمن ارزیابی قطعنامه اخیر به عنوان بخشی از گام جدید آمریکا علیه کشورمان اضافه کرد: اینکه مجمع عمومی به عنوان ابزار سیاسی علیه یک کشور عضو سازمان ملل مورد سوء استفاده قرار گیرد، نمی‌تواند مورد قبول هیچکس باشد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان ضمن رد مجدد دخالت مقامات و یا نهادهای ایران در طرح ادعایی، پایبندی جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ۱۹۷۳ در خصوص اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله دیپلماتها را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: متاسفانه دیپلماتهای زیادی از کشورهای متعدد و همچنین کارکنان بین‌المللی و غیر نظامی سازمان ملل ظرف سالهای اخیر هدف عملیات تروریستی قرار گرفته و جان خود را ازدست دادند و در همین زمینه تعدادی از دیپلماتهای ایرانی نیز هدف اقدامات تروریستی قرار گرفته و به شهادت رسیده‌اند، همچنین تعدادی از سفارتخانه‌ها و دفاتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران و از جمله دفتر نمایندگی دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد در نیویورک ظرف سالهای گذشته مورد حمله و تاراج قرار گرفته‌اند و یا در خصوص چهار دیپلمات ایرانی که در لبنان توسط رژیم صهیونیستی ربوده شده‌اند بیش از سی سال است که خبری نداریم، اما به یاد نداریم که تلاشی در جهت مطرح شدن اینگونه مسائل در مجمع عمومی سازمان ملل صورت گرفته باشد. اکنون سئوال اینست که چگونه اتهامی که جزئیات آن هنوز معلوم نشده، می‌تواند در دستور کار مجمع عمومی قرار گیرد.

خزاعی تأکید کرد: راهها و روشهای برخورد با این پروندهها کاملاً تعریف شده و مشخص میباشد که بارزترین آن همکاری میان کشورها می باشد. هدف قرار دادن کشورها در جلسات بینالمللی غیر سازنده بوده و به فضایی که بایستی روح همکاری حاکم باشد لطمه وارد میکند.