به گزارش فارس، عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید برعدم دخالت دولت در امر انتخابات اتاق تعاون، تصریح کرد: وزارت تعاون در انتخابات اتاق تعاون کوچکترین دخالتی نداشته و همه کارهای آن بر مدار قانون و در چارچوب وظایف قانونی بوده است.

وی با رد هرگونه اتهام به دولت دراین خصوص، خاطرنشان کرد: این اظهار نظرهای غلط از روی کم اطلاعی عنوان می‌شود که از نظر اینجانب مردود است و به هیچ عنوان صحت ندارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: برخی افراد چون نتایج انتخابات مورد پسندشان نیست نکاتی را پیرامون آن مطرح می‌کنند که با حقیقت مطابقت ندارد لذا توصیه می کنم به جای رفتارهای ناصوابی که به سوءتفاهمات، تنشها، کدورتها و دلخوری ها دامن می زند راهکارهای قانونی را در پیش گیرند.

شیخ الاسلامی تاکید کرد: همه باید ضمن تمکین در برابر قانون، مطالبات و خواسته هایشان را در قالب چارچوبهای قانونی پیگیری کنند.