به گزارش ایسنا احمد رضايي همزمان با شهداي حادثه انفجار زاغه مهمات سپاه در هتل گلورياي دبي درگذشت و پيكر او روز گذشته به تهران منتقل شد.

پيكر احمد رضايي صبح امروز شنبه از شهرك شهيد دقايقي مقابل منزل محسن رضايي با حضور جمعي از شخصيتهاي لشكري و كشوري و مردم و خانواده اين مرحوم تشييع شد.