جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، به نشست شورای حکام و تلاش آمریکا برای صدور قطعنامه جدی علیه ایران اشاره کرد و اظهار داشت: قطعا نشست اخیر شورای حکام شکست جدی برای آمریکا و یک پیروزی بزرگ برای صلح جهانی به شمار میرود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه عدم تعهدها و روسیه و چین نشان دادند که درصدند جایگاه بین‌المللی خود را ارتقا دهند، تصریح کرد: آمریکا با دنبال کردن موضوع هسته‌ای ایران به دنبال نزاع بین‌المللی بود اما با نشست شورای حکام عقب‌نشینی کردند؛ البته این عقب‌نشینی می‌تواندبه صورت موقت باشد.

وی در ادامه این نشست را یک عرض‌اندام جدی برای روسیه و چین عنوان کرد که با وجود شرایط موجود بین‌المللی مایلند جایگاه سیاسی خود را در دنیا ارتقاء دهند و یادآور شد: غیرمتعهدها نشان دادند با ایجاد صف منسجم می‌توانند منافع خود را بهتر پیگیری کنند.

جهانگیرزاده با تأکید بر اینکه نکته مهم نشست اخیر شورای حکام منزوی‌شدن آمریکا بود، خاطر‌نشان کرد: این تنهایی برای آمریکایی‌ها کشنده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: آمریکاییها مایلند زهر کار را با پیگیری مسائل سوریه و ارجاع آن به شورای امنیت بگیرند اما چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.