حجتالاسلام سید رضا تقوی عضو کمیته داوری جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با فارس، با بیان اینکه حرکت اصولگرایان در مسیر وحدت مناسب بوده است، گفت: الحمدالله وحدت در جبهه متحد اصولگرایان تاکنون موفق بوده است و ما امیدواریم در آینده بهتر از این هم بشود.

عضو کمیته داوری جبهه متحد اصولگرایان در پایان گفت که اصولگرایان با وحدت توطئه دشمنان را خنثی خواهند کرد.