از سمت راست:
محسن رضایی ، لاریجانی ، آیت الله موحدی کرمانی ، ناشناس ، قالیباف ، علی رضایی (فرزند دیگر محسن رضایی) ، احمدی (داماد محسن رضایی)