به گزارش باشگاه خبرنگاران، دو تن از فرزندان معاون پارلمانی رییسجمهور که دچار سانحه شدید رانندگی شدند، به علت شدت جراحات وارده این دو نفر به یکی از بیمارستانهای شهرستان شیراز منتقل شده و تحت مداوا قرار دارند.

گفتنی است برخی از منابع بیمارستانی میگویند یکی از فرزندان میرتاجالدینی دچار قطع نخاع شده و حال مصدوم دوم نیز چندان رضایت بخش نیست.