دكتر مرضيه وحيد دستجردي در گفتوگو با ايسنا، افزود: پيشنهاد ما درباره قليان همان پيشنهادي بود كه در ستاد مبارزه با دخانيات مطرح كرديم و خوشبختانه در كميسيون اجتماعي دولت راي آورد.

وزیر بهداشت اکید کرد: مصوبه خروج قهوه‌خانه‌ها از شمول آئین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، دقیقا مخالف پیشنهاد وزارت بهداشت است.

وی در پاسخ به این پرسش چگونه علیرغم مخالفت وزارت بهداشت، تصمیم و مصوبه مذکور گرفته شد، گفت: باید بپرسیم که این مصوبه از کجا نشأت گرفته است.

به گزارش ایسنا، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در مصوبه‌ای بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت و به استناد ماده(۱۸) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را اصلاح کرد و بر اساس آن، قهوه‌ خانه ها از شمول آئین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات خارج شدند.

يادآور مي شود، براساس ماده ۸ قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات اماکن عمومي به مکانهايي گفته مي شود که مورد استفاده و مراجعه جمعي يا عموم مردم است. اين اماکن شامل اماکن متبرکه ديني، بيمارستان ها، درمانگاه ها، سالن هاي نمايش، سينماها، فضاهاي عمومي مهمانخانهها و مهمانسراها و ميهمانپذيرها، خوراک سراها (رستورانها)، قهوهخانهها، کارخانجات،گنجينهها (موزهها)، پايانههاي مسافربري، فروشگاه هاي بزرگ، اماکن فرهنگي، اماکن ورزشي، کتابخانههاي عمومي، مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشي و پژوهشي، وسايل نقليه عمومي، موسسات و سازمان هاي دولتي و عمومي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانک ها و شهرداري ها و هر نوع مرکز و محل جمعي ديگر ميشود که براساس مصوبه جديد دولت قهوه خانهها از اين فهرست حذف مي شوند.