به گزارش ايلنا، آيتالله محمد تقي مصباح يزدي در همايش جنسيت از نگاه دين و روانشناسي در قم با بيان اينکه آثار فرهنگ غربي در دنيا فراگير شده است اظهار كرد: مسائلي همچون تلفن همراه، اينترنت، ارتباط بين دختر و پسر از جمله مواردي است که ميتوان به صراحت از آنها به عنوان بلاياي عام نام برد که خواه يا ناخواه کشورهاي اسلامي از جمله کشور ايران را فرا گرفته و شيوع فرهنگ غرب بسياري از عناصر ديني و فرهنگي دين ما را تحت تاثير قرار داده است.

وی افزود: با توجه به این موارد برای بررسی و معرفی معارف اسلام با این مشکل مواجه هستیم که کسانی وجود دارند که در تلاش هستند تا با به کارگیری علم؛ آیات و روایات را با غیر حقایق دین و مطابق با فرهنگ جهان مطابقت دهند.

وی با اشاره به بعضی از تئوری‌های در حال تدریس علم روانشناسی غربی اظهار کرد: امروز در بسیاری از دانشگاه‌های ما در رشته مشاوره مساله هم‌جنس‌بازی را پذیرفته و بیان می‌کنند که انسان فطرتا " بر اساس اصول ژنتیک تمایل به جنس موافق دارد. این‌ها در واقع هم جنس بازی را توجیه علمی می‌کنند و بزرگترین گناهی را که اسلام بزرگترین مجازات را برای آن تعیین کرده است را با همین توجیهات علمی تجویز می‌کنند.

این استاد حوزه اظهار کرد: امروز روسای جمهور آمریکا برای رییس جمهور شدن این شعار را مطرح می‌کنند که آزادی هم جنس‌بازی خواهید داشت و متاسفانه این فرهنگی است که بر دنیا حاکم است و افرادی ضعیف‌النفس در کشور ما با تسلیم شدن در مقابل این حرف‌ها در صدد توجیه علمی بر می‌آیند.

وی تاکید کرد: دست از حقایق اسلام برندارید که کوچکترین تغییری در این مساله برای ما در آخرت مسوولیت به دنبال دارد و از طرفی دیگر به مسلمات شرع خدشه وارد نکنید و خرافاتی که ارتباطی به حقایق اسلام ندارد را جدا و با آن مبارزه کنید تا دشمنان جرات دخالت و نفوذ فرهنگی در کشور ما را نداشته باشند.

وی با تاکید بر مقابله شدید با خرافات محلی و افراط گرایی‌های چسبانده شده به اسلام گفت: اسلام از این دروغ‌ها بیزار است و صریحا " با آن مبارزه می‌کند.

این عضو مجلس خبرگان با اشاره به وضعیت اجتماعی زنان در دوران پیامبر(ص) ادامه داد: در دوران پیامبر(ص) زنان در مجامع و مساجد حضور داشتند و طوری نبود که شناخته نشوند، این در صورتی است که هنوز در بعضی از مناطق ایران دختر بدون اجازه پسر عمویش حق ازدواج ندارد، این در کجای اسلام وجود دارد؟ این از مواردی است که اسلام با آن مخالف است و باید در مقابل این‌ها با بیانی منطقی و مستدل در اثبات این‌که تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد، ایستاد، در غیر این‌صورت جامعه اسلامی با این خرافه‌پردازی‌ها به سعادت نخواهید رسید.

وی افزود: باید با جدیت این تئوری‌ها را پیش برد و نباید از این تئوری‌ها که در بعضی از دانشگاه‌ها مطرح می‌شود ترسید.

وي با اشاره به موج تشکيل گروههاي فمنيستي اظهار کرد: عکسالعمل مسلمانان در مقابل اين شبههافکنيها به دو صورت بود؛ گروه اول به بهانه دفاع از اسلام بر اين باورند که استفاده اين احکام فقهي براي صدر اسلام و در زمان پيامبر(ص) است و شعار ميدهند که احکام اسلام صحيح ولي تاريخمند است و مانند دارويي است که تاريخ مصرف آن گذشته است. گروه ديگري که از اعتدال بيشتري برخوردار هستند اينگونه بيان ميکنند که احکام مربوط به حقوق زن ومرد احکامي اوليه است و بايد بر اين احکام اوليه يک سري احکام ثانويه حاکم باشد تا قابليت استفاده و اجرا را داشته باشند در صورتي که اين لحن کلام با مطلب قبلي از نظر روح کلام تفاوتي ندارد و تنها زبان آن متفاوت است.