مقامات لیبی از دستگیری سیف الاسلام قذافی خبر دادند.
رویترز این خبر را به نقل از مقامات لیبی دقایقی پیش منتشر کرد.
سیف الاسلام در کاروانی در جنوب لیبی دستگیر شده است