روزنامه ایران: وزیر دفاع امریکا بار دیگر هشدار داد: هرگونه اقدام نظامی علیه ایران پیامدهای بسیاری را برای اقتصاد جهانی در پی دارد. لئون پانتا روز گذشته در گفتوگو با خبرنگاران، بار دیگر خواستار افزایش فشارهای دیپلماتیک و تحریم ایران به جای گزینه نظامی شد و تأکید کرد: حمله نظامی علیه ایران نه تنها اقتصاد ایالات متحده بلکه اقتصاد کل جهان را تحت تأثیر قرار میدهد. وزیر دفاع امریکا پیشتر نیز اعتراف کرده بود که تجاوز نظامی علیه تأسیسات هستهای ایران عواقب خطرناکی برای واشنگتن خواهد داشت و باید از چنین گزینهای برحذر بود.