سید حسین دهدشتی نماینده مردم مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با فارس، با اشاره به بازداشت ۲ جاسوس کویتی گفت: اگرچه کویتیها مدعیاند که این ۲ جاسوس مجوز فعالیت رسانهای داشتهاند، اما نیروهای امنیتی کشورمان آنها را با تجهیزات کامل جاسوسی دستگیر کردهاند.

وی در این زمینه افزود: ابهاماتی در عملکرد این ۲ جاسوس وجود دارد و هنوز اهداف این جاسوس‌ها مشخص نشده و موضوع در دست بررسی است.

نماینده مردم مردم آبادان در مجلس تصریح کرد: البته کویت هم موضعی به غیر از تکذیب این موضوع نخواهد گرفت اما انتظار می‌رود که کشورهای همسایه رابطه منطقی و روشنی با کشورهای دوست و برادر داشته باشند.

دهدشتی اضافه کرد: این جاسوس‌ها که اخیراً در آبادان دستگیر شده بودند، تا دو روز گذشته در این شهر بودند ولی بنده اطلاع‌ ندارم که درحال حاضر به کجا منتقل شده‌اند.

وی در پایان تأکید کرد: این جاسوسها با وسائل جاسوسی دستگیر شدهاند و هرکس با این وسایل در شهر دیده شود، بازداشت خواهد شد چه رسد به اینکه تبعه خارجی هم باشد.