سردار سرتیپ پاسدار احمد وحیدی در گفتگو با مهر، در بیان ارزیابی شهادت جمعی از پاسداران متخصص سپاه از جمله شهید حسن تهرانی مقدم گفت: دشمنان انقلاب اسلامی بدانند که با شهادت این عزیزان روند پیشرفت کشور حتما سریعتر و قویتر از گذشته خواهد بود چون خون شهداء همواره نشان داده که موجب تندتر شدن روند پیشرفت و بالندگی کشور خواهد بود.

وی اضافه کرد: شهادت پاسداران انقلاب اسلامی در حادثه اخیر جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در جهان بالا برد چون راهی را دنبال کردند که عزت مسلمین را در پی دارد.

وزیر دفاع همچنین در خصوص تهدیدات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز گفت: آنها تهدیدات از سر عجز و ناتوانی است و این تهدیدات بیشتر جنبه عملیات روانی دارد.

وی تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در بالاترین سطح آمادگی دفاعی و نظامی قرار دارند و به هر متجاوزی پاسخ کوبنده خواهند داد.