به گزارش فردا، سیدرضا اکرمی نماینده مردم تهران با رد سخنان مدیر مسئول روزنامه ایران مبنی بر اینکه هر کسی دولت را دولت کار و تلاش نمیداند با مقام معظم رهبری مشکل دارد و از ولایت فقیه تبعیت نمیکند، به تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در رابطه به حق مسلم هر نماینده برای نقد و انتقاد اشاره و بیان داشت: البته هر نقدی باید عالمانه، عاقلانه و ناصحانه باشد.

وی گفت: در روایات آمده: دانش برای زنده و پویا ماندن، به نقد محتاج است تا بدین ترتیب صحیح و غیر صحیح از هم شناخته شوند. اگر در جامعه‌ای قدرت انتقاد وجود نداشته باشد، شک نکنید که آنجامعه شادابی خود را از دست خواهد داد.

این نماینده مجلس یادآوری شد: نقد به معنی ایراد و یا گوشه و کنایه نیست، به معنای این است که پیشنهادات بهتر و نظرات جامع تری هم وجود دارد که باید جایگزین پیشنهادات قبلی شود. آقایان! انتقاد نوعی خدمت است نباید به دید مخالفت و جبهه گیری به آن بنگرید، اتفاقا باید به کسی که عاقلانه از شما انتقاد می‌کنند، تشکر هم کنید.

وی گفت: اشکال جوانفکر و احمدی‌نژاد این است که نه یک دوره نماینده بوده‌اند و نه وزارت کرده‌اند؛ معنی انتقاد را نمی‌دانند، نمی‌دانند که وزیر پس از اخذ رای اعتماد در نوک پیکان دید مجلس است، امکان انتقاد و سئوال و جواب هم هست؛ آقای حاجی بابایی نماینده‌ای بود که به وزارت رسید، امروز معنی سئوال و تذکر و انتقاد را می‌داند، یک بار هم اعتراض نکرده، حق را هم به مجلس می‌دهد.

وی در پایان گفت:اگر جوانفکر کمی تجربه داشت جامعتر سخن میگفت؛ گرچه شنونده باید عاقل باشد.