به گزارش خبرگزاری دانشجو، ابتدای جلسه علنی امروز مجلس به رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح یک فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی اختصاص داشت.

در این جلسه در حالی منشی هیئت رئیسه بندهای ماده یک طرح مذکور را برای رأی گیری از نمایندگان قرائت کرد که به طور غیرمنتظره ای جمله بندی آن اشکالات ویرایشی و انشایی فاحشی داشت.

پس از خوانده شدن چند بند از ماده یک این طرح، علی لاریجانی خطاب به طراحان آن گفت: ما فکر مي کردیم شما خیلی ملا هستید، اینها چیه که نوشتید؟