خبرآنلاین: جهانبخش محبی نیا عضو هیات رئیسه مجلس در اصلاحیه​​ای خطاب به محمدیاری گفت که مطمئن باشید نظر شما تامین می​شود. نماینده تالش هم به شوخی پاسخ داد: گویا آقای محبی​نیا علم غیب دارند!

انصاری هم نسبت به چند ابهام در ویرایش این طرح تذکر داد که هر بار با نظر موافق لاریجانی مواجه می​شد. رئیس مجلس با تعجب در خصوص یکی از این تذکرات گفت: این یک ایراد ویرایشی است، گویا این ماده را هنری نوشته​اند که اینقدر مبهم است! حتما در اثر سهل انگاری در نگارش چنین عبارت مبهمی را آورده​اند.

در بندی از این طرح که برای طول برنامه پنجم نوشته شده بود، اسامی سالهای این برنامه نیز قید شده بود؛ که انصاری آن را غیر ضرور خواند. لاریجانی هم تایید کرد و خطاب به طراحان گفت: شما چرا اینقدر ملایید در این کارها؟!

انصاری در اعتراض به نحوه اصلاح این طرح که پیش نویس ان را اتاق بازرگانی نوشته بود اما کمیسیون برنامه در آن تغییراتی داده بود، گفت: کمیسیون به زبان عامیانه وسط دعوا نرخ تعیین کرده​اند و به گونه​ای که در بندهای مختلف بین اتاق​های بازرگانی و شورای اصناف اختلاف ایجاد کرده اند و این کار به صلاح نیست. لاریجانی این تذکر را هم وارد دانست.

محمدکاظم دلخوش هم خواستار حذف بند دیگری از این قانون بود و از حق رای نمایندگان در مجمع استانی اتاق​ها سخن می​گفت. لاریجانی با تعجب نسبت به اظهارات وی گفت: نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها حق رای ندارند، مگر اینکه شما مجلس جدیدی را ایجاد کرده باشید!

دلخوش هم با اشاره به ماده ۹۱ قانون سیاست​های اصل ۴۴، تاکید کرد که به نمایندگان حق رای داده شده است. رئیس مجلس پس از مراجعه به قانون مدنظر دلخوش، این موضوع را رد کرد و گفت که نمایندگان حق رای ندارند.