به گزارش مهر، شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران اعلام کرد: علیاکبر جوانفکر مدیرمسئول روزنامه ایران از نظر دادگاه متهم شناخته شده و به تحمل یک سال حبس و سه سال محرومیت از هرگونه فعالیت مطبوعاتی محکوم شده است.

بر اساس این گزارش جوانفکر به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی در ویژه نامه ای با عنوان خاتون به ۶ ماه حبس و در مورد اتهام انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژهنامه به ۶ ماه حبس محکوم شده است. همچنین جوانفکر از اتهام تحقیر و توهین به جنس زن تبرئه شده است.