به گزارش جام جم آنلاين، طرح استفساريه تبصره سه ماده ۷۱ قانون خدمات مديريت كشوري در جلسه روز دوشنبه ۲۳ آبان مجلس مطرح و به تصويب رسيد.

براساس این طرح، حقوق برخی از مقامات سیاسی همچون روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، سفرا، وزرا، معاونین وزرا، نمایندگان مجلس، استانداران که دو سال در مدیریت سیاسی خود باقی باشند و پس از ان در هر مسئولیتی که باشند ۸۰ درصد شغل مقامات سیاسی را دریافت خواهند کرد.

این طرح با امضای ۱۹ نماینده تقدیم مجلس شد که اسامی طراحان طرح مذکور به شرح زیر است.

۱ - سید محمد مهدی مفتح نماینده رزن
۲ - ارسلان فتحی پور نماینده کلیبر و حوران
۳ - علاءالدین بروجردی نماینده بروجرد
۴ - احد خیری نماینده بوستان آباد
۵ - شجاعی کیاسری نماینده ساری
۶ - هادی مقدسی نماینده شیراز
۷ - حسن کامران نماینده اصفهان
۸ - ابوالفضل نیکنام نماینده تنکابن
۹ - علی اصغر زارعی نماینده تهران
۱۰ - سید محمود حسینی نماینده بورخوار و میمه
۱۱ - داریوش قنبری نماینده ایلام
۱۲ - ستار هدایتخواه نماینده بویراحمد
۱۳ - علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری
۱۴ - سید کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا
۱۵ - نصرالله ترابی نماینده گرمسار
۱۶ - موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد
۱۷ - حسن زمانی نماینده کنگاور
۱۸ - بهمن محمدیاری نماینده طوالش
۱۹ - عیسی جعفری نماینده بهار و کبودرآهنگ

اين طرح واكنش هاي منفي فراواني را در سطح جامعه به دنبال داشت.