يك منبع آگاه به باشگاه خبرنگاران گفت: وكيل رئيس مجلس با مراجعه به دادسرا، دادخواست صادره در مورد سايتهاي رجانيوز و آزادي نيوز را مسترد كرد.

به گفته اين منبع آگاه، استرداد اين دادخواست همزمان با عيد سعيد غدير خم انجام شده و اميد است فضاي رسانه اي كشور هر روز بيش از قبل به منويات رهبر معظم انقلاب در خصوص تهذيب رسانه اي توجه كند.