در حالی که روزنامه ایران می کوشد به اختلافات بین جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری دامن زند، در شماره امروز خود با اشاره به حضور نداشتن چهره های شاخص جبهه پایداری در همایش روز پنج شنبه اصولگریان ، نوشت : هر چند که بزرگان و اعضای کمیته وحدت علاقه مند به لیستی با وحدت حداکثری می باشند اما نقل قولها ، اظهار نظرها و موضع گیری ها در خصوص تعامل جبهه پایداری و کمیته وحدت اصولگرایان ، آدرس کوچه بن بستی به نام وحدت را می دهد !